لیست آزمون ها

تاریخ آزمون IELTS
وضعیت نام آزمون نوع نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری هزینه آزمون
پایان ثبت نام IELTS On Computer - Jun 20, 2024 - Academic 09:00 AM اصلی آکادمیک 1403/03/31 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) 84,900,000 ریال
پایان ثبت نام IELTS On Computer - Jun 20, 2024 - General 09:00 AM اصلی جنرال 1403/03/31 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) 84,900,000 ریال
پایان ثبت نام IELTS On Computer - Jun 20, 2024 - Academic 02:00 PM اصلی آکادمیک 1403/03/31 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) 84,900,000 ریال
پایان ثبت نام IELTS On Computer - Jun 20, 2024 - General 02:00 PM اصلی جنرال 1403/03/31 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) 84,900,000 ریال
پایان ثبت نام IELTS On Computer - Jun 21, 2024 - Academic 09:00 AM اصلی آکادمیک 1403/04/01 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) 84,900,000 ریال
پایان ثبت نام IELTS On Computer - Jun 21, 2024 - General 09:00 AM اصلی جنرال 1403/04/01 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) 84,900,000 ریال
پایان ثبت نام IELTS On Computer - Jun 21, 2024 - Academic 02:00 PM اصلی آکادمیک 1403/04/01 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) 84,900,000 ریال
پایان ثبت نام IELTS On Computer - Jun 21, 2024 - General 02:00 PM اصلی جنرال 1403/04/01 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) 84,900,000 ریال
پایان ثبت نام IELTS On Computer - Jun 22, 2024 - Academic 09:00 AM اصلی آکادمیک 1403/04/02 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) 84,900,000 ریال
پایان ثبت نام IELTS On Computer - Jun 22, 2024 - General 09:00 AM اصلی جنرال 1403/04/02 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) 84,900,000 ریال
پایان ثبت نام IELTS On Computer - Jun 22, 2024 - Academic 02:00 PM اصلی آکادمیک 1403/04/02 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) 84,900,000 ریال
پایان ثبت نام IELTS On Computer - Jun 22, 2024 - General 02:00 PM اصلی جنرال 1403/04/02 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) 84,900,000 ریال
پایان ثبت نام IELTS On Computer - Jun 23, 2024 - Academic 09:00 AM اصلی آکادمیک 1403/04/03 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) 84,900,000 ریال
پایان ثبت نام IELTS On Computer - Jun 23, 2024 - General 09:00 AM اصلی جنرال 1403/04/03 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) 84,900,000 ریال
پایان ثبت نام IELTS On Computer - Jun 23, 2024 - Academic 02:00 PM اصلی آکادمیک 1403/04/03 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) 84,900,000 ریال
پایان ثبت نام IELTS On Computer - Jun 23, 2024 - General 02:00 PM اصلی جنرال 1403/04/03 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) 84,900,000 ریال
تکمیل شد IELTS On Computer - Jun 24, 2024 - Academic 09:00 AM اصلی آکادمیک 1403/04/04 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) 84,900,000 ریال
تکمیل شد IELTS On Computer - Jun 24, 2024 - General 09:00 AM اصلی جنرال 1403/04/04 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) 84,900,000 ریال
تکمیل شد IELTS On Computer - Jun 24, 2024 - Academic 02:00 PM اصلی آکادمیک 1403/04/04 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) 84,900,000 ریال
تکمیل شد IELTS On Computer - Jun 24, 2024 - General 02:00 PM اصلی جنرال 1403/04/04 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) 84,900,000 ریال
تکمیل شد IELTS On Computer - Jun 26, 2024 - Academic 09:00 AM اصلی آکادمیک 1403/04/06 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) 84,900,000 ریال
تکمیل شد IELTS On Computer - Jun 26, 2024 - General 09:00 AM اصلی جنرال 1403/04/06 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) 84,900,000 ریال
تکمیل شد IELTS On Computer - Jun 26, 2024 - Academic 02:00 PM اصلی آکادمیک 1403/04/06 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) 84,900,000 ریال
تکمیل شد IELTS On Computer - Jun 26, 2024 - General 02:00 PM اصلی جنرال 1403/04/06 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) 84,900,000 ریال
تکمیل شد IELTS On Computer - Jun 27, 2024 - Academic 09:00 AM اصلی آکادمیک 1403/04/07 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) 84,900,000 ریال
تکمیل شد IELTS On Computer - Jun 27, 2024 - General 09:00 AM اصلی جنرال 1403/04/07 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) 84,900,000 ریال
تکمیل شد IELTS On Computer - Jun 27, 2024 - Academic 02:00 PM اصلی آکادمیک 1403/04/07 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) 84,900,000 ریال
تکمیل شد IELTS On Computer - Jun 27, 2024 - General 02:00 PM اصلی جنرال 1403/04/07 تهران - کامپیوتری (Afternoon 02:00 PM) 84,900,000 ریال
تکمیل شد IELTS On Computer - Jun 28, 2024 - Academic 09:00 AM اصلی آکادمیک 1403/04/08 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) 84,900,000 ریال
تکمیل شد IELTS On Computer - Jun 28, 2024 - General 09:00 AM اصلی جنرال 1403/04/08 تهران - کامپیوتری (Morning 09:00 AM) 84,900,000 ریال

آخرین اخبار موسسه

راهنمای آزمون شفاهی برای آزمون های کاغذی محدوه زمانی آزمون شفاهی : آزمون شفاهی قبل از آزمون کتبی برگزار می گردد و روزهای آزمون شفاهی با توجه به برنامه ریزی موسسه در بازه 7 روز قبل از تاریخ آزمون کتبی انتخاب می شوند. رزرو آزمون شفاهی : پنل رزرو آزمون شفاهی قبل از فعال شدن با ارسال پیام کوتاه اطلاع رسانی می شود &n
داوطلبین گرامی خواهشمند است در هنگام مراجعه ضمن رعایت نکات بهداشتی، برای حفظ سلامت خود به نکات زیر توجه نمایید: لطفا در صف ورود و در زمان حضور در موسسه حتما از ماسک استفاده نمایید و فاصله اجتماعی را با کارمندان و داوطلبان دیگر رعایت نمایید. از آوردن همراه و هرگونه لوازم اضافی جدا خودداری نمایید. هرگونه نیاز به ماسک، دستکش، پد

چگونه به IDP IELTS تهران دسترسی پیدا کنیم؟

تهران

تهران ، خیابان ولیعصر (عج) ، ضلع شمالی پارک ساعی، کوچه ساعی یکم، بن بست دانش، موسسه آموزش عالی عصر دین و دانش
کد پستی : ۱۵۱۱۹۳۶۴۱۱

۰۲۱-۸۸۶۴۴۶۹۰-۹۱

trf@add-ielts.ir

ساعات پاسخگویی ۹:۳۰ الی ۱۶

مرکز آزمون

IELTS