English | Farsi
خانه > اخبار
IELTS.org
IDP

اخبار فوری
اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 13 خرداد ماه 1396 (Jun-03-2017) اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ پنجشنبه 04 خرداد ماه 1396 (May-25-2017) اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 04 خرداد ماه 1396 (May-25-2017) اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ شنبه 30 اردیبهشت ماه 1396 (May-20-2017) اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 30 اردیبهشت ماه 1396 (May-20-2017)
اخبار
اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 13 خرداد ماه 1396 (Jun-03-2017)
۱۳۹۶/۰۳/۰۴
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 13 خرداد ماه 1396...
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ پنجشنبه 04 خرداد ماه 1396 (May-25-2017)
۱۳۹۶/۰۳/۰۳
 به اطلاع داوطلبان آزمون پنجشنبه 04 خرداد ماه 1396 (May-25-2017) می رساند :  جهت آسايش...
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ شنبه 30 اردیبهشت ماه 1396 (May-20-2017)
۱۳۹۶/۰۲/۲۹
 به اطلاع داوطلبان آزمون شنبه 30 اردیبهشت ماه 1396 (May-20-2017) می رساند :  جهت آسايش...
اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 04 خرداد ماه 1396 (May-25-2017)
۱۳۹۶/۰۲/۲۹
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 04 خرداد ماه 1396...
اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 30 اردیبهشت ماه 1396 (May-20-2017)
۱۳۹۶/۰۲/۲۰
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 30 اردیبهشت ماه 1396...
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ شنبه 23 اردیبهشت ماه 1396 (May-13-2017)
۱۳۹۶/۰۲/۱۹
 به اطلاع داوطلبان آزمون شنبه 23 اردیبهشت ماه 1396 (May-13-2017) می رساند :  جهت آسايش...
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ شنبه 16 اردیبهشت ماه 1396 (May-06-2017)
۱۳۹۶/۰۲/۱۵
 به اطلاع داوطلبان آزمون شنبه 16 اردیبهشت ماه 1396 (May-06-2017) می رساند :  جهت آسايش...
اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 23 اردیبهشت ماه 1396 (May-13-2017)
۱۳۹۶/۰۲/۱۵
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 23 اردیبهشت ماه 1396...
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ شنبه 09 اردیبهشت ماه 1396 (April-29-2017)
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
 به اطلاع داوطلبان آزمون شنبه 09 اردیبهشت ماه 1396 (April-29-2017) می رساند :  جهت آسايش...
اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 16 اردیبهشت ماه 1396 (May-06-2017)
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 16 اردیبهشت ماه 1396...
منوی کاربری
خوش آمدید کاربر میهمان
برای ورود و یا ثبت نام در سایت کلیک کنید.