English | Farsi
خانه > اخبار
IELTS.org
IDP

اخبار فوری
اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 10 فروردین ماه 1396 (March-30-2017) اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ شنبه 28 اسفند ماه 1395 (March-18-2017) اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 28 اسفند ماه 1395 (March-18-2017) اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ شنبه 14 اسفند ماه 1395 (March-04-2017) اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 14 اسفند ماه 1395 (March-04-2017)
اخبار
اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 10 فروردین ماه 1396 (March-30-2017)
۱۳۹۶/۰۱/۰۱
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 10 فروردین ماه 1396...
اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 28 اسفند ماه 1395 (March-18-2017)
۱۳۹۵/۱۲/۲۷
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 28 اسفند ماه 1395...
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ شنبه 28 اسفند ماه 1395 (March-18-2017)
۱۳۹۵/۱۲/۲۷
 به اطلاع داوطلبان آزمون شنبه 28 اسفند ماه 1395 (March-18-2017) می رساند :  جهت آسايش بيشتر...
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ شنبه 14 اسفند ماه 1395 (March-04-2017)
۱۳۹۵/۱۲/۱۴
 به اطلاع داوطلبان آزمون شنبه 14 اسفند ماه 1395 (March-04-2017) می رساند :  جهت آسايش بيشتر...
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ شنبه 30 بهمن ماه 1395 (February-18-2017)
۱۳۹۵/۱۲/۰۴
 به اطلاع داوطلبان آزمون شنبه 30 بهمن ماه 1395 (February-18-2017) می رساند :  جهت آسايش...
اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 07 اسفند ماه 1395 (February-25-2017)
۱۳۹۵/۱۲/۰۴
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 07 اسفند ماه 1395...
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ شنبه 07 اسفند ماه 1395 (February-25-2017)
۱۳۹۵/۱۲/۰۴
 به اطلاع داوطلبان آزمون شنبه 07 اسفند ماه 1395 (February-25-2017) می رساند :  جهت آسايش...
اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 14 اسفند ماه 1395 (March-04-2017)
۱۳۹۵/۱۲/۰۴
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 14 اسفند ماه 1395...
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ شنبه 23 بهمن ماه 1395 (February-11-2017)
۱۳۹۵/۱۱/۲۳
 به اطلاع داوطلبان آزمون شنبه 23 بهمن ماه 1395 (February-11-2017) می رساند :  جهت آسايش...
اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 28 بهمن ماه 1395 (February-16-2017)
۱۳۹۵/۱۱/۲۳
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 28 بهمن ماه 1395...
منوی کاربری
خوش آمدید کاربر میهمان
برای ورود و یا ثبت نام در سایت کلیک کنید.