English | Farsi
خانه > آزمون ها > Academic
IELTS.org
IDP

اخبار فوری
اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 13 خرداد ماه 1396 (Jun-03-2017) اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ پنجشنبه 04 خرداد ماه 1396 (May-25-2017) اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 04 خرداد ماه 1396 (May-25-2017) اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ شنبه 30 اردیبهشت ماه 1396 (May-20-2017) اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 30 اردیبهشت ماه 1396 (May-20-2017)
Academic
Date of exam Date of exam Exam type Venue Price Status
January 09-Academic-2016 1394/10/19 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 23-Academic-2016 1394/11/03 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 30-Academic-2016 1394/11/10 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 13-Academic-2016 1394/11/24 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 27-Academic-2016 1394/12/08 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
March 05-Academic-2016 1394/12/15 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
March 12-Academic-2016 1394/12/22 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 02-Academic-2016 1395/01/14 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 16-Academic-2016 1395/01/28 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 30-Academic-2016 1395/02/11 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 07-Academic-2016 1395/02/18 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 28-Academic-2016 1395/03/08 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
Jun 18-Academic-2016 1395/03/29 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
Jun 25-Academic-2016 1395/04/05 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
July 09-Academic-2016 1395/04/19 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
July 16-Academic-2016 1395/04/26 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 04-Academic-2016 1395/05/14 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 13-Academic-2016 1395/05/23 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 20-Academic-2016 1395/05/30 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 27-Academic-2016 1395/06/06 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 03-Academic-2016 1395/06/13 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 15-Academic-2016 1395/06/25 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 24-Academic-2016 1395/07/03 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
October 08-Academic-2016 1395/07/17 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
October 22-Academic-2016 1395/08/01 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
October 29-Academic-2016 1395/08/08 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
November 05-Academic-2016 1395/08/15 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
November 19-Academic-2016 1395/08/29 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
November 26-Academic-2016 1395/09/06 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
December 03-Academic-2016 1395/09/13 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
December 10-Academic-2016 1395/09/20 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
December 15-Academic-2016 1395/09/25 Academic Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 07 , 2017 - Academic 1395/10/18 Academic Tehran ۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 14 , 2017 - Academic 1395/10/25 Academic Tehran ۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 21 , 2017 - Academic 1395/11/02 Academic Tehran ۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 11 , 2017 - Academic 1395/11/23 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 18 , 2017 - Academic 1395/11/30 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 25 , 2017 - Academic 1395/12/07 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
March 04 , 2017 - Academic 1395/12/14 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
March 18 , 2017 - Academic 1395/12/28 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
March 30 , 2017 - Academic 1396/01/10 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 08 , 2017 - Academic 1396/01/19 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 22 , 2017 - Academic 1396/02/02 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 29 , 2017 - Academic 1396/02/09 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 06 , 2017 - Academic 1396/02/16 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 13 , 2017 - Academic 1396/02/23 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 20 , 2017 - Academic 1396/02/30 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 25 , 2017 - Academic 1396/03/04 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
Jun 03 , 2017 - Academic 1396/03/13 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
Jun 08 , 2017 - Academic 1396/03/18 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
Jun 17 , 2017 - Academic 1396/03/27 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
July 08 , 2017 - Academic 1396/04/17 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
July 15 , 2017 - Academic 1396/04/24 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
July 29 , 2017 - Academic 1396/05/07 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
August 03 , 2017 - Academic 1396/05/12 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
August 12 , 2017 - Academic 1396/05/21 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
August 19 , 2017 - Academic 1396/05/28 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
August 26 , 2017 - Academic 1396/06/04 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
September 21 , 2017 - Academic 1396/06/30 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
October 14 , 2017 - Academic 1396/07/22 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
October 21 , 2017 - Academic 1396/07/29 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
November 02 , 2017 - Academic 1396/08/11 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
November 25 , 2017 - Academic 1396/09/04 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
December 02 , 2017 - Academic 1396/09/11 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
December 09 , 2017 - Academic 1396/09/18 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
December 16 , 2017 - Academic 1396/09/25 Academic Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
منوی کاربری
خوش آمدید کاربر میهمان
برای ورود و یا ثبت نام در سایت کلیک کنید.