ثبت نام در آزمون

آکادمیک
جنرال
وضعیت نام آزمون نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری هزینه آزمون
پابان ثبت نام August 10 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/05/19 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام August 17 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/05/26 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام August 17 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/05/26 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - August 17 , 2019 - Academic آکادمیک 1398/05/26 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - August 17 , 2019 - General جنرال 1398/05/26 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام August 24 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/06/02 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 07 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/06/16 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 07 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/06/16 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - September 07 , 2019 - Academic آکادمیک 1398/06/16 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - September 07 , 2019 - General جنرال 1398/06/16 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 12 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/06/21 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 14 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/06/23 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 28 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/07/06 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 28 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/07/06 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - September 28 , 2019 - Academic آکادمیک 1398/07/06 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - September 28 , 2019 - General جنرال 1398/07/06 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 10 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/07/18 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 12 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/07/20 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 12 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/07/20 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - October 12 , 2019 - Academic آکادمیک 1398/07/20 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - October 12 , 2019 - General جنرال 1398/07/20 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 26 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/08/04 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 26 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/08/04 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 02 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/08/11 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 07 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/08/16 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 07 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/08/16 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - November 07 , 2019 - Academic آکادمیک 1398/08/16 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - November 07 , 2019 - General جنرال 1398/08/16 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 16 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/08/25 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 23 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/09/02 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 23 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/09/02 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - November 23 , 2019 - Academic آکادمیک 1398/09/02 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - November 23 , 2019 - General جنرال 1398/09/02 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 30 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/09/09 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 07 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/09/16 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 07 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/09/16 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - December 07 , 2019 - Academic آکادمیک 1398/09/16 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - December 07 , 2019 - General جنرال 1398/09/16 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 12 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/09/21 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 14 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/09/23 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 14 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/09/23 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

جدیدترین اخبار

اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 02 شهریور ماه 1398 (August-24-2019)
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 02 شهریور  ماه 1398...
۱۳۹۸/۰۵/۲۸
اطلاعیه برگزاری آزمون های آزمایشی IELTS Mock
به اطلاع داوطلبین گرامی می رساند آزمونهای آزمایشی  IELTS Mock  موسسه عصر دین و دانش...
۱۳۹۸/۰۱/۰۴
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی
به اطلاع داوطلبان آزمون می رساند : لطفا جهت آسايش بيشتر خود و برگزاري بهتر...
۱۳۹۸/۰۴/۱۳

آخرین مقالات

درباره Writing آزمون آیلتس آکادمیک (Academic IELTS)
   همانطور که می دانید رایتینگ یکی از بخش های مهم آیلتس آکادمیک (Academic) و آیلتس...
۱۳۹۶/۰۳/۲۰

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه آموزشی عصر دین و دانش می باشد