ثبت نام در آزمون

آکادمیک
جنرال
وضعیت نام آزمون نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری هزینه آزمون
پابان ثبت نام August 28 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/06/06 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام CB IELTS - AC/GT - 30/08/2021 - CD IELTS آکادمیک 1400/06/08 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام September 04 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/06/13 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام September 04 , 2021 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/06/13 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - September 04 , 2021 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1400/06/13 Sari ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - September 04 , 2021 - General - PB IELTS جنرال 1400/06/13 Sari ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام CB IELTS - AC/GT - 06/09/2021 - CD IELTS آکادمیک 1400/06/15 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام September 11 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/06/20 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام CB IELTS - AC/GT - 13/09/2021 - CD IELTS آکادمیک 1400/06/22 Tehran ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام September 16 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/06/25 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام September 25 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/07/03 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام September 25 , 2021 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/07/03 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - September 25 , 2021 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1400/07/03 Mashhad ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - September 25 , 2021 - General - PB IELTS جنرال 1400/07/03 Mashhad ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 09 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/07/17 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - October 09 , 2021 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1400/07/17 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 14 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/07/22 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 23 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/08/01 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 23 , 2021 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/08/01 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - October 23 , 2021 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1400/08/01 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - October 23 , 2021 - General - PB IELTS جنرال 1400/08/01 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 30 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/08/08 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 30 , 2021 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/08/08 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - October 30 , 2021 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1400/08/08 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - October 30 , 2021 - General - PB IELTS جنرال 1400/08/08 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 06 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/08/15 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 11 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/08/20 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 11 , 2021 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/08/20 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 20 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/08/29 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 20 , 2021 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/08/29 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - November 20 , 2021 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1400/08/29 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - November 20 , 2021 - General - PB IELTS جنرال 1400/08/29 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 27 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/09/06 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 02 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/09/11 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 04 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/09/13 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 04 , 2021 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/09/13 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - December 04 , 2021 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1400/09/13 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - December 04 , 2021 - General - PB IELTS جنرال 1400/09/13 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 11 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/09/20 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 18 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/09/27 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 18 , 2021 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/09/27 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - December 18 , 2021 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1400/09/27 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - December 18 , 2021 - General - PB IELTS جنرال 1400/09/27 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال

جدیدترین اخبار

اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون اصلی
راهنمای آزمون شفاهی محدوه زمانی آزمون شفاهی : آزمون شفاهی قبل از آزمون کتبی...
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
اطلاعیه برگزاری آزمون های آزمایشی (IELTS Mock (Paper-Based
داوطلبین گرامی خواهشمند است در هنگام مراجعه ضمن رعایت نکات بهداشتی، برای حفظ...
۱۴۰۰/۰۳/۲۶
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی
به اطلاع داوطلبان آزمون می رساند : لطفا جهت آسايش بيشتر خود و برگزاري بهتر...
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آخرین مقالات

درباره Writing آزمون آیلتس آکادمیک (Academic IELTS)
   همانطور که می دانید رایتینگ یکی از بخش های مهم آیلتس آکادمیک (Academic) و آیلتس...
۱۳۹۶/۰۳/۲۰

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه آموزشی عصر دین و دانش می باشد