ثبت نام در آزمون

آکادمیک
جنرال
وضعیت نام آزمون نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری هزینه آزمون
پابان ثبت نام October 10 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/07/19 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام October 15 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/07/24 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - October 15 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/07/24 Mashhad ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - October 24 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/08/03 مشهد ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام October 24 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/08/03 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام October 24 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/08/03 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - October 24 , 2020 - General جنرال 1399/08/03 مشهد ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
تکمیل شده October 31 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/08/10 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 31 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/08/10 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - October 31 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/08/10 ساری ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - October 31 , 2020 - General جنرال 1399/08/10 ساری ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 07 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/08/17 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
تکمیل شده November 12 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/08/22 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
تکمیل شده November 12 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/08/22 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 19 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/08/29 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 21 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/09/01 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 21 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/09/01 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - November 21 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/09/01 مشهد ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - November 21 , 2020 - General جنرال 1399/09/01 مشهد ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 26 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/09/06 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 26 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/09/06 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 28 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/09/08 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 03 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/09/13 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 05 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/09/15 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 05 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/09/15 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - December 05 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/09/15 ساری ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - December 05 , 2020 - General جنرال 1399/09/15 ساری ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 12 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/09/22 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
تکمیل شده December 19 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/09/29 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
تکمیل شده December 19 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/09/29 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - December 19 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/09/29 مشهد ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - December 19 , 2020 - General جنرال 1399/09/29 مشهد ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 09 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/10/20 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 09 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/10/20 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 16 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/10/27 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 21 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/11/02 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 23 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/11/04 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 23 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/11/04 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 06 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/11/18 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 06 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/11/18 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 20 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/12/02 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 25 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/12/07 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 25 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/12/07 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 27 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/12/09 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 04 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/12/14 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 13 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/12/23 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 13 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/12/23 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 10 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1400/01/21 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 17 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1400/01/28 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 17 , 2020 - General - Tehran جنرال 1400/01/28 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 24 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1400/02/04 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 24 , 2020 - General - Tehran جنرال 1400/02/04 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 29 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1400/02/09 Tehran ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال

جدیدترین اخبار

اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 24 مهر ماه 1399 (October-15-2020)
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 24 مهر  ماه 1399 (October-15-2020)  ...
۱۳۹۹/۰۷/۲۰
اطلاعیه برگزاری آزمون های آزمایشی IELTS Mock
داوطلبین گرامی خواهشمند است در هنگام مراجعه ضمن رعایت نکات بهداشتی، برای حفظ...
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی
به اطلاع داوطلبان آزمون می رساند : لطفا جهت آسايش بيشتر خود و برگزاري بهتر...
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آخرین مقالات

درباره Writing آزمون آیلتس آکادمیک (Academic IELTS)
   همانطور که می دانید رایتینگ یکی از بخش های مهم آیلتس آکادمیک (Academic) و آیلتس...
۱۳۹۶/۰۳/۲۰

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه آموزشی عصر دین و دانش می باشد