ثبت نام در آزمون

آکادمیک
جنرال
وضعیت نام آزمون نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری هزینه آزمون
پابان ثبت نام June 01 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/03/11 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام June 01 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/03/11 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - June 01 , 2019 - Academic آکادمیک 1398/03/11 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - June 01 , 2019 - General جنرال 1398/03/11 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام June 13 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/03/23 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام June 22 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/04/01 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده June 29 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/04/08 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده June 29 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/04/08 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده Sari - June 29 , 2019 - Academic آکادمیک 1398/04/08 ساری ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - June 29 , 2019 - General جنرال 1398/04/08 ساری ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده July 06 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/04/15 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 06 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/04/15 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - July 06 , 2019 - Academic آکادمیک 1398/04/15 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - July 06 , 2019 - General جنرال 1398/04/15 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 18 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/04/27 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 20 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/04/29 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 27 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/05/05 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 27 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/05/05 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 01 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/05/10 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 01 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/05/10 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 10 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/05/19 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 17 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/05/26 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 17 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/05/26 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - August 17 , 2019 - Academic آکادمیک 1398/05/26 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - August 17 , 2019 - General جنرال 1398/05/26 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 24 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/06/02 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 07 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/06/16 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 07 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/06/16 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - September 07 , 2019 - Academic آکادمیک 1398/06/16 ساری ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - September 07 , 2019 - General جنرال 1398/06/16 ساری ۲۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 12 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/06/21 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 14 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/06/23 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 28 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/07/06 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 28 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/07/06 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 10 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/07/18 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 12 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/07/20 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 12 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/07/20 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 26 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/08/04 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking October 26 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/08/04 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 02 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/08/11 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 07 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/08/16 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 07 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/08/16 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 16 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/08/25 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 23 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/09/02 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 23 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/09/02 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 30 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/09/09 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 07 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/09/16 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 07 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/09/16 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 12 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/09/21 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 14 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/09/23 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 14 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/09/23 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال

جدیدترین اخبار

اطلاعیه برگزاری آزمون های آزمایشی IELTS Mock
به اطلاع داوطلبین گرامی می رساند آزمونهای آزمایشی  IELTS Mock  موسسه عصر دین و دانش...
۱۳۹۸/۰۱/۰۴
اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 23 خرداد ماه 1398 (June-13-2019)
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 23 خرداد  ماه 1398...
۱۳۹۸/۰۳/۱۳
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی
به اطلاع داوطلبان آزمون می رساند : لطفا جهت آسايش بيشتر خود و برگزاري بهتر...
۱۳۹۷/۰۸/۲۹

آخرین مقالات

درباره Writing آزمون آیلتس آکادمیک (Academic IELTS)
   همانطور که می دانید رایتینگ یکی از بخش های مهم آیلتس آکادمیک (Academic) و آیلتس...
۱۳۹۶/۰۳/۲۰

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه آموزشی عصر دین و دانش می باشد