ثبت نام در آزمون

آکادمیک
جنرال
وضعیت نام آزمون نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری هزینه آزمون
پابان ثبت نام September 29 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/07/07 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام September 29 , 2018 - General - Tehran جنرال 1397/07/07 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - September 29 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/07/07 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - September 29 , 2018 - General جنرال 1397/07/07 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام October 13 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/07/21 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام October 13 , 2018 - General - Tehran جنرال 1397/07/21 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام October 20 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/07/28 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام October 27 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/08/05 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام October 27 , 2018 - General - Tehran جنرال 1397/08/05 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - October 27 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/08/05 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - October 27 , 2018 - General جنرال 1397/08/05 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 01 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/08/10 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 01 , 2018 - General - Tehran جنرال 1397/08/10 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 10 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/08/19 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 10 , 2018 - General - Tehran جنرال 1397/08/19 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking November 17 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/08/26 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 01 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/09/10 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 01 , 2018 - General - Tehran جنرال 1397/09/10 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - December 01 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/09/10 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - December 01 , 2018 - General جنرال 1397/09/10 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 08 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/09/17 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 13 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/09/22 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 15 , 2018 - General - Tehran جنرال 1397/09/24 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 15 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/09/24 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - December 15 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/09/24 ساری ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - December 15 , 2018 - General جنرال 1397/09/24 ساری ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 05 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/10/15 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 05 , 2019 - General - Tehran جنرال 1397/10/15 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - January 05 , 2019 - Academic آکادمیک 1397/10/15 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - January 05 , 2019 - General جنرال 1397/10/15 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 12 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/10/22 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 19 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/10/29 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 19 , 2019 - General - Tehran جنرال 1397/10/29 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 02 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/11/13 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 14 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/11/25 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 14 , 2019 - General - Tehran جنرال 1397/11/25 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - February 14 , 2019 - Academic آکادمیک 1397/11/25 مشهد ۲,۷۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - February 14 , 2019 - General جنرال 1397/11/25 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 23 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/12/04 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 02 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/12/11 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 02 , 2019 - General - Tehran جنرال 1397/12/11 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 09 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/12/18 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 14 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/12/23 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال

جدیدترین اخبار

اطلاعیه برگزاری آزمون آزمایشی IELTS Mock جمعه 27 مهر 1397 (October 19, 2018 - Mock)
به اطلاع داوطلبین گرامی می رساند آزمون آزمایشی  IELTS Mock  موسسه عصر دین و دانش در...
۱۳۹۷/۰۷/۲۰
اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 05 آبان ماه 1397 (October-27-2018)
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 05 آبان ماه 1397 شهر...
۱۳۹۷/۰۷/۲۶
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ شنبه 28 مهر ماه 1397 (October-20-2018)
به اطلاع داوطلبان آزمون شنبه 28 مهر  ماه  (October-20-2018) - 1397 می رساند : لطفا جهت آسايش...
۱۳۹۷/۰۷/۲۳

آخرین مقالات

درباره Writing آزمون آیلتس آکادمیک (Academic IELTS)
   همانطور که می دانید رایتینگ یکی از بخش های مهم آیلتس آکادمیک (Academic) و آیلتس...
۱۳۹۶/۰۳/۲۰

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه آموزشی عصر دین و دانش می باشد