ثبت نام در آزمون

آکادمیک
جنرال
وضعیت نام آزمون نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری هزینه آزمون
پابان ثبت نام November 17 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/08/26 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام December 01 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/09/10 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام December 01 , 2018 - General - Tehran جنرال 1397/09/10 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - December 01 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/09/10 Mashhad ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - December 01 , 2018 - General جنرال 1397/09/10 Mashhad ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام December 08 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/09/17 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام December 13 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/09/22 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام December 15 , 2018 - General - Tehran جنرال 1397/09/24 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام December 15 , 2018 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/09/24 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - December 15 , 2018 - Academic آکادمیک 1397/09/24 ساری ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - December 15 , 2018 - General جنرال 1397/09/24 ساری ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 05 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/10/15 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 05 , 2019 - General - Tehran جنرال 1397/10/15 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - January 05 , 2019 - Academic آکادمیک 1397/10/15 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - January 05 , 2019 - General جنرال 1397/10/15 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - January 05 , 2019 - Academic آکادمیک 1397/10/15 ساری ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - January 05 , 2019 - General جنرال 1397/10/15 ساری ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 12 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/10/22 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 19 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/10/29 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 19 , 2019 - General - Tehran جنرال 1397/10/29 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 02 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/11/13 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 14 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/11/25 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 14 , 2019 - General - Tehran جنرال 1397/11/25 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - February 14 , 2019 - Academic آکادمیک 1397/11/25 مشهد ۲,۷۹۵,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - February 14 , 2019 - General جنرال 1397/11/25 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 23 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/12/04 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 02 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/12/11 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 02 , 2019 - General - Tehran جنرال 1397/12/11 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 09 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/12/18 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 14 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1397/12/23 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - March 14 , 2019 - Academic آکادمیک 1397/12/23 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 06 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/01/17 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 06 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/01/17 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 13 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/01/24 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 25 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/02/05 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 27 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/02/07 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 27 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/02/07 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 04 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/02/14 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 11 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/02/21 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 11 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/02/21 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 18 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/02/28 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 23 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/03/02 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 23 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/03/02 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 01 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/03/11 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 01 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/03/11 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 13 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/03/23 Tehran ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال

جدیدترین اخبار

اطلاعیه برگزاری آزمون های آزمایشی IELTS Mock
به اطلاع داوطلبین گرامی می رساند آزمونهای آزمایشی  IELTS Mock  موسسه عصر دین و دانش...
۱۳۹۷/۰۸/۲۹
اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 10 آذر ماه 1397 (December-01-2018)
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 10 آذر ماه 1397  -  (December -...
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی
به اطلاع داوطلبان آزمون می رساند : لطفا جهت آسايش بيشتر خود و برگزاري بهتر...
۱۳۹۷/۰۸/۲۹

آخرین مقالات

درباره Writing آزمون آیلتس آکادمیک (Academic IELTS)
   همانطور که می دانید رایتینگ یکی از بخش های مهم آیلتس آکادمیک (Academic) و آیلتس...
۱۳۹۶/۰۳/۲۰

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه آموزشی عصر دین و دانش می باشد