ثبت نام در آزمون

آکادمیک
جنرال
وضعیت نام آزمون نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری هزینه آزمون
پابان ثبت نام November 06 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/08/15 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام CB IELTS - AC/GT - 08/11/2021 - CD IELTS آکادمیک 1400/08/17 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام November 11 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/08/20 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام November 11 , 2021 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/08/20 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Tabriz - November 11 , 2021 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1400/08/20 Tabriz ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Tabriz - November 11 , 2021 - General - PB IELTS جنرال 1400/08/20 Tabriz ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام CB IELTS - AC/GT - 15/11/2021 - CD IELTS آکادمیک 1400/08/24 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام November 20 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/08/29 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام November 20 , 2021 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/08/29 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - November 20 , 2021 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1400/08/29 Mashhad ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - November 20 , 2021 - General - PB IELTS جنرال 1400/08/29 Mashhad ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام CB IELTS - AC/GT - 22/11/2021 - CD IELTS آکادمیک 1400/09/01 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام November 27 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/09/06 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام December 02 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/09/11 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام December 04 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/09/13 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام December 04 , 2021 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/09/13 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - December 04 , 2021 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1400/09/13 Sari ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - December 04 , 2021 - General - PB IELTS جنرال 1400/09/13 Sari ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking December 11 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/09/20 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده December 18 , 2021 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/09/27 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده December 18 , 2021 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/09/27 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - December 18 , 2021 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1400/09/27 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - December 18 , 2021 - General - PB IELTS جنرال 1400/09/27 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 08 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/10/18 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 08 , 2022 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/10/18 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - January 08 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1400/10/18 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - January 08 , 2022 - General - PB IELTS جنرال 1400/10/18 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 15 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/10/25 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 20 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/10/30 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Tabriz - January 20 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1400/10/30 تبریز ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 29 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/11/09 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 29 , 2022 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/11/09 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 05 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/11/16 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 12 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/11/23 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 12 , 2022 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/11/23 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - February 12 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1400/11/23 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - February 12 , 2022 - General - PB IELTS جنرال 1400/11/23 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 17 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/11/28 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 17 , 2022 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/11/28 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 26 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/12/07 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 03 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/12/12 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 12 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/12/21 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 12 , 2022 - General - PB IELTS - Tehran جنرال 1400/12/21 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - March 12 , 2022 - Academic - PB IELTS آکادمیک 1400/12/21 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - March 12 , 2022 - General - PB IELTS جنرال 1400/12/21 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 19 , 2022 - Academic - PB IELTS - Tehran آکادمیک 1400/12/28 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال

جدیدترین اخبار

اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون اصلی
راهنمای آزمون شفاهی محدوه زمانی آزمون شفاهی : آزمون شفاهی قبل از آزمون کتبی...
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
اطلاعیه برگزاری آزمون های آزمایشی (IELTS Mock (Paper-Based
داوطلبین گرامی خواهشمند است در هنگام مراجعه ضمن رعایت نکات بهداشتی، برای حفظ...
۱۴۰۰/۰۳/۲۶
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی
به اطلاع داوطلبان آزمون می رساند : لطفا جهت آسايش بيشتر خود و برگزاري بهتر...
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آخرین مقالات

درباره Writing آزمون آیلتس آکادمیک (Academic IELTS)
   همانطور که می دانید رایتینگ یکی از بخش های مهم آیلتس آکادمیک (Academic) و آیلتس...
۱۳۹۶/۰۳/۲۰

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه آموزشی عصر دین و دانش می باشد