ثبت نام در آزمون

آکادمیک
جنرال
وضعیت نام آزمون نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری هزینه آزمون
پابان ثبت نام November 23 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/09/02 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام November 23 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/09/02 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - November 23 , 2019 - Academic آکادمیک 1398/09/02 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - November 23 , 2019 - General جنرال 1398/09/02 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام November 30 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/09/09 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام December 07 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/09/16 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام December 07 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/09/16 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - December 07 , 2019 - Academic آکادمیک 1398/09/16 Mashhad ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - December 07 , 2019 - General جنرال 1398/09/16 Mashhad ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام December 12 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/09/21 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام December 14 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/09/23 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام December 14 , 2019 - General - Tehran جنرال 1398/09/23 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام December 21 , 2019 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/09/30 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 04 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/10/14 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - January 04 , 2020 - Academic آکادمیک 1398/10/14 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - January 11 , 2020 - Academic آکادمیک 1398/10/21 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 11 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/10/21 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 11 , 2020 - General - Tehran جنرال 1398/10/21 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - January 11 , 2020 - General جنرال 1398/10/21 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 16 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/10/26 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 18 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/10/28 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 18 , 2020 - General - Tehran جنرال 1398/10/28 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 01 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/11/12 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 01 , 2020 - General - Tehran جنرال 1398/11/12 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 08 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/11/19 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 13 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/11/24 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 13 , 2020 - General - Tehran جنرال 1398/11/24 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - February 13 , 2020 - Academic آکادمیک 1398/11/24 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - February 13 , 2020 - General جنرال 1398/11/24 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 22 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/12/03 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده February 29 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/12/10 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده February 29 , 2020 - General - Tehran جنرال 1398/12/10 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 05 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/12/15 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 07 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/12/17 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 07 , 2020 - General - Tehran جنرال 1398/12/17 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - March 07 , 2020 - Academic آکادمیک 1398/12/17 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - March 07 , 2020 - General جنرال 1398/12/17 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - March 07 , 2020 - Academic آکادمیک 1398/12/17 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - March 07 , 2020 - General جنرال 1398/12/17 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 14 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/12/24 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

جدیدترین اخبار

اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 21 آذر ماه 1398 (December-12-2019)
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 21 آذر  ماه 1398 (December-12-2019)...
۱۳۹۸/۰۹/۱۲
اطلاعیه برگزاری آزمون های آزمایشی IELTS Mock
به اطلاع داوطلبین گرامی می رساند آزمونهای آزمایشی  IELTS Mock  موسسه عصر دین و دانش...
۱۳۹۸/۰۱/۰۴
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی
به اطلاع داوطلبان آزمون می رساند : لطفا جهت آسايش بيشتر خود و برگزاري بهتر...
۱۳۹۸/۰۴/۱۳

آخرین مقالات

درباره Writing آزمون آیلتس آکادمیک (Academic IELTS)
   همانطور که می دانید رایتینگ یکی از بخش های مهم آیلتس آکادمیک (Academic) و آیلتس...
۱۳۹۶/۰۳/۲۰

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه آموزشی عصر دین و دانش می باشد