ثبت نام در آزمون

آکادمیک
جنرال
وضعیت نام آزمون نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری هزینه آزمون
پابان ثبت نام CB IELTS - AC/GT - 04/01/2021 - CD IELTS آکادمیک 1399/10/15 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - January 09 , 2021 - Academic آکادمیک 1399/10/20 Mashhad ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام January 09 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/10/20 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام January 09 , 2021 - General - Tehran جنرال 1399/10/20 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - January 09 , 2021 - General جنرال 1399/10/20 Mashhad ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام CB IELTS - AC/GT - 11/01/2021 - CD IELTS آکادمیک 1399/10/22 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام January 14 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/10/25 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام January 14 , 2021 - General - Tehran جنرال 1399/10/25 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام January 16 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/10/27 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - January 16 , 2021 - Academic آکادمیک 1399/10/27 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - January 16 , 2021 - General جنرال 1399/10/27 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام CB IELTS - AC/GT - 18/01/2021 - CD IELTS آکادمیک 1399/10/29 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام January 21 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/11/02 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام January 23 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/11/04 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام January 23 , 2021 - General - Tehran جنرال 1399/11/04 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - January 23 , 2021 - Academic آکادمیک 1399/11/04 ساری ۶۱,۵۱۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - January 23 , 2021 - General جنرال 1399/11/04 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده January 28 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/11/09 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 28 , 2021 - General - Tehran جنرال 1399/11/09 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - January 28 , 2021 - Academic آکادمیک 1399/11/09 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - January 28 , 2021 - General جنرال 1399/11/09 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking January 30 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/11/11 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 04 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/11/16 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 04 , 2021 - General - Tehran جنرال 1399/11/16 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده February 06 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/11/18 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده February 06 , 2021 - General - Tehran جنرال 1399/11/18 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - February 06 , 2021 - Academic آکادمیک 1399/11/18 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - February 06 , 2021 - General جنرال 1399/11/18 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 13 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/11/25 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 20 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/12/02 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده February 25 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/12/07 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده February 25 , 2021 - General - Tehran جنرال 1399/12/07 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - February 25 2021 - Academic آکادمیک 1399/12/07 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده Sari - February 25 , 2021 - General جنرال 1399/12/07 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 27 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/12/09 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده March 04 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/12/14 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده March 13 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/12/23 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده March 13 , 2021 - General - Tehran جنرال 1399/12/23 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - March 13 , 2021 - Academic آکادمیک 1399/12/23 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - March 13 , 2021 - General جنرال 1399/12/23 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 10 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1400/01/21 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 17 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1400/01/28 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 17 , 2021 - General - Tehran جنرال 1400/01/28 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - April 17 , 2021 - Academic آکادمیک 1400/01/28 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - April 17 , 2021 - General جنرال 1400/01/28 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 24 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1400/02/04 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 24 , 2021 - General - Tehran جنرال 1400/02/04 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - April 24 , 2021 - Academic آکادمیک 1400/02/04 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - April 24 , 2021 - General جنرال 1400/02/04 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 29 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1400/02/09 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال

جدیدترین اخبار

اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 20 دی ماه 1399 (January-09-2021)
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 20 دی  ماه 1399 (January-09-2021)  ...
۱۳۹۹/۱۰/۱۱
اطلاعیه برگزاری آزمون های آزمایشی (IELTS Mock (Paper-Based
داوطلبین گرامی خواهشمند است در هنگام مراجعه ضمن رعایت نکات بهداشتی، برای حفظ...
۱۳۹۹/۱۰/۰۲
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی
به اطلاع داوطلبان آزمون می رساند : لطفا جهت آسايش بيشتر خود و برگزاري بهتر...
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آخرین مقالات

درباره Writing آزمون آیلتس آکادمیک (Academic IELTS)
   همانطور که می دانید رایتینگ یکی از بخش های مهم آیلتس آکادمیک (Academic) و آیلتس...
۱۳۹۶/۰۳/۲۰

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه آموزشی عصر دین و دانش می باشد