English | Farsi
خانه > آزمون ها
IELTS.org
IDP

اخبار فوری
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی 10 اکتبر/ October) 2015)(شنبه 18 مهر 94) اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی(Speaking) آزمون آیلتس مورخ 10 October اکتبر (18 مهر 94) اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی 8 اکتبر/ October) 2015)(پنجشنبه 16 مهر 94) اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی(Speaking) آزمون آیلتس مورخ 8 October اکتبر (16 مهر 94) اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی 26سپتامبر/ September) 2015)(شنبه 4 مهر 94)
آزمون ها
MasterCup! its show time ....

  • به دنبال درخواست داوطلبان گرامی و به منظور کسب رضایت بیشتر شما عزیزان از ابتدای سال 2015 در کلیه آزمون های این مرکز از هدست وایرلس (بصورت مجزا برای هر فرد) استفاده می شود.این امکان جدید به منظور افزایش کیفیت صدای پخش شده و تمرکز بهتر داوطلبان بدون اخذ هزینه اضافی برای داوطلبان گرامی فراهم گردیده است.
     
  • قابل توجه داوطلبان محترم متقاضی مهاجرت به انگلستان
  •  لطفا قبل از ثبت نام لینک IELTS for UK را با دقت مطالعه نموده و سپس نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

 

Academic (41)
General (28)
ACADEMIC
Date of exam Date of exam Venue Price Status
January 25 2014 1392/11/05 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
March 01 2014 1392/12/10 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 12 2014 1393/01/23 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
June 07 -AC-2014 1393/03/17 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
June 21 -AC-2014 1393/03/31 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 09-AC-2014 1393/05/18 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 16-AC-2014 1393/05/25 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 6-AC-2014 1393/06/15 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 20-AC-2014 1393/06/29 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 27-AC-2014 1393/07/05 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
October 11-AC-2014 1393/07/19 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
October 18-AC-2014 1393/07/26 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
October 25-AC-2014 1393/08/03 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
November 8-AC-2014 1393/08/17 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
November 22-AC-2014 1393/09/01 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
December 04-AC-2014 1393/09/13 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 10-AC-2015 1393/10/20 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 17-AC-2015 1393/10/27 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 29-AC-2015 1393/11/09 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 07-AC-2015 1393/11/18 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 14-AC-2015 1393/11/25 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 28-AC-2015 1393/12/09 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
March 14-AC-2015 1393/12/23 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 11-AC-2015 1394/01/22 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 18-AC-2015 1394/01/29 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 30-AC-2015 1394/02/10 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 9-AC-2015 1394/02/19 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 21-AC-2015 1394/02/31 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 30-AC-2015 1394/03/09 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
Jun 13-AC-2015 1394/03/23 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
Jun 27-AC-2015 1394/04/06 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
July 23-AC-2015 1394/05/01 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 1-AC-2015 1394/05/10 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 8-AC-2015 1394/05/17 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 29-AC-2015 1394/06/07 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 12-AC-2015 1394/06/21 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 19-AC-2015 1394/06/28 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 26-AC-2015 1394/07/04 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
October 10-AC-2015 1394/07/18 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
October 31-AC-2015 1394/08/09 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Booking
November 7-AC-2015 1394/08/16 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Booking
November 14-AC-2015 1394/08/23 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Booking
November 21-AC-2015 1394/08/30 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Booking
December 3-AC-2015 1394/09/12 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Booking
December 19-AC-2015 1394/09/28 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Booking
GENERAL TRAINING
Date of exam Date of exam Venue Price Status
June 07 -GT-2014 1393/03/17 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
June 21 -GT-2014 1393/03/31 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 16-GT-2014 1393/05/25 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 6-GT-2014 1393/06/15 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 20-GT-2014 1393/06/29 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
October 18-GT-2014 1393/07/26 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
November 22-GT-2014 1393/09/01 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
December 06-GT-2014 1393/09/15 Tehran ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 10-GT-2015 1393/10/20 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 29-GT-2015 1393/11/09 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 07-GT-2015 1393/11/18 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 28-GT-2015 1393/12/09 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
March 14-GT-2015 1393/12/23 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 18-GT-2015 1394/01/29 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 30-GT-2015 1394/02/10 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 9-GT-2015 1394/02/19 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 30-GT-2015 1394/03/09 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
Jun 13-GT-2015 1394/03/23 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
Jun 27-GT-2015 1394/04/06 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
July 23-GT-2015 1394/05/01 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 1-GT-2015 1394/05/10 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 29-GT-2015 1394/06/07 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 12-GT-2015 1394/06/21 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 26-GT-2015 1394/07/04 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
October 8-GT-2015 1394/07/16 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
November 7-GT-2015 1394/08/16 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Booking
November 21-GT-2015 1394/08/30 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Booking
December 5-GT-2015 1394/09/14 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Booking
منوی کاربری
خوش آمدید کاربر میهمان
برای ورود و یا ثبت نام در سایت کلیک کنید.