English | Farsi
خانه > آزمون ها
IELTS.org
IDP

اخبار فوری
اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 10 فروردین ماه 1396 (March-30-2017) اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ شنبه 28 اسفند ماه 1395 (March-18-2017) اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 28 اسفند ماه 1395 (March-18-2017) اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی مورخ شنبه 14 اسفند ماه 1395 (March-04-2017) اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 14 اسفند ماه 1395 (March-04-2017)
آزمون ها
MasterCup! its show time ....

  • به دنبال درخواست داوطلبان گرامی و به منظور کسب رضایت بیشتر شما عزیزان از ابتدای سال 2015 در کلیه آزمون های این مرکز از هدست وایرلس (بصورت مجزا برای هر فرد) استفاده می شود.این امکان جدید به منظور افزایش کیفیت صدای پخش شده و تمرکز بهتر داوطلبان بدون اخذ هزینه اضافی برای داوطلبان گرامی فراهم گردیده است.
     
  • قابل توجه داوطلبان محترم متقاضی مهاجرت به انگلستان
  •  لطفا قبل از ثبت نام لینک IELTS for UK را با دقت مطالعه نموده و سپس نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

 

Academic (51)
General (30)
ACADEMIC
Date of exam Date of exam Venue Price Status
January 09-Academic-2016 1394/10/19 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 23-Academic-2016 1394/11/03 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 30-Academic-2016 1394/11/10 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 13-Academic-2016 1394/11/24 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 27-Academic-2016 1394/12/08 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
March 05-Academic-2016 1394/12/15 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
March 12-Academic-2016 1394/12/22 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 02-Academic-2016 1395/01/14 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 16-Academic-2016 1395/01/28 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 30-Academic-2016 1395/02/11 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 07-Academic-2016 1395/02/18 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 28-Academic-2016 1395/03/08 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
Jun 18-Academic-2016 1395/03/29 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
Jun 25-Academic-2016 1395/04/05 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
July 09-Academic-2016 1395/04/19 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
July 16-Academic-2016 1395/04/26 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 04-Academic-2016 1395/05/14 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 13-Academic-2016 1395/05/23 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 20-Academic-2016 1395/05/30 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 27-Academic-2016 1395/06/06 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 03-Academic-2016 1395/06/13 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 15-Academic-2016 1395/06/25 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 24-Academic-2016 1395/07/03 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
October 08-Academic-2016 1395/07/17 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
October 22-Academic-2016 1395/08/01 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
October 29-Academic-2016 1395/08/08 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
November 05-Academic-2016 1395/08/15 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
November 19-Academic-2016 1395/08/29 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
November 26-Academic-2016 1395/09/06 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
December 03-Academic-2016 1395/09/13 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
December 10-Academic-2016 1395/09/20 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
December 15-Academic-2016 1395/09/25 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 07 , 2017 - Academic 1395/10/18 Tehran ۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 14 , 2017 - Academic 1395/10/25 Tehran ۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 21 , 2017 - Academic 1395/11/02 Tehran ۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 11 , 2017 - Academic 1395/11/23 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 18 , 2017 - Academic 1395/11/30 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 25 , 2017 - Academic 1395/12/07 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
March 04 , 2017 - Academic 1395/12/14 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
March 18 , 2017 - Academic 1395/12/28 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
March 30 , 2017 - Academic 1396/01/10 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 08 , 2017 - Academic 1396/01/19 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
April 22 , 2017 - Academic 1396/02/02 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
April 29 , 2017 - Academic 1396/02/09 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 06 , 2017 - Academic 1396/02/16 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
May 13 , 2017 - Academic 1396/02/23 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
May 20 , 2017 - Academic 1396/02/30 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
May 25 , 2017 - Academic 1396/03/04 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
Jun 03 , 2017 - Academic 1396/03/13 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
Jun 08 , 2017 - Academic 1396/03/18 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
Jun 17 , 2017 - Academic 1396/03/27 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
GENERAL TRAINING
Date of exam Date of exam Venue Price Status
January 09-General-2016 1394/10/19 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 23-General-2016 1394/11/03 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 20-General-2016 1394/12/01 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
March 05-General-2016 1394/12/15 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 02-General-2016 1395/01/14 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 30-General-2016 1395/02/11 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 21-General-2016 1395/03/01 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
Jun 25-General-2016 1395/04/05 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
July 16-General-2016 1395/04/26 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 04-General-2016 1395/05/14 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
August 20-General-2016 1395/05/30 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 10-General-2016 1395/06/20 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
September 24-General-2016 1395/07/03 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
October 08-General-2016 1395/07/17 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
October 29-General-2016 1395/08/08 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
November 03-General-2016 1395/08/13 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
November 19-General-2016 1395/08/29 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
December 03-General-2016 1395/09/13 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
December 10-General-2016 1395/09/20 Tehran ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 07 , 2017 - General 1395/10/18 Tehran ۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال Closed
January 21 , 2017 - General 1395/11/02 Tehran ۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 11 , 2017 - General 1395/11/23 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
February 16 , 2017 - General 1395/11/28 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
March 04 , 2017 - General 1395/12/14 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
April 08 , 2017 - General 1396/01/19 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
April 29 , 2017 - General 1396/02/09 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Closed
May 13 , 2017 - General 1396/02/23 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
May 25 , 2017 - General 1396/03/04 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
Jun 03 , 2017 - General 1396/03/13 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
July 08 , 2017 - General 1396/04/17 Tehran ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال Booking
منوی کاربری
خوش آمدید کاربر میهمان
برای ورود و یا ثبت نام در سایت کلیک کنید.